MODERNIZACE VÝROBY SPOLEČNOSTI MAKRA DIDAKTA | MAKRA.cz

V letošním roce 2023 jsme měli možnost provést renovaci našeho výtahového zařízení ve výrobním závodě Nymburk. Nový výtahový systém byl pořízen díky dotační výzvě MAS Podlipansko, o.p.s. Více na webových stránkách MAS Podlipansko, o.p.s.: https://podlipansko.cz/

V roce 2021 jsme modernizovali technologické vybavení společnosti pomocí pořízení nové automatické olepovačky hran. Tato technologie nám umožňuje automatizaci a modernizaci výroby s využitím nových metod olepu i energetické úspory výrobního procesu. Nová olepovačka byla pořízena díky dotační podpoře MAS Podlipansko, o.p.s. z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Webové stránky MAS Podlipansko, o.p.s.: https://podlipansko.cz/.