MODERNIZACE VÝROBY SPOLEČNOSTI MAKRA DIDAKTA | MAKRA.cz

V tomto roce jsme modernizovali technologické vybavení společnosti pomocí pořízení nové automatické olepovačky hran. Tato technologie nám umožňuje automatizaci a modernizaci výroby s využitím nových metod olepu i energetické úspory výrobního procesu. Nová olepovačka byla pořízena díky dotační podpoře MAS Podlipansko, o.p.s. z Programu rozvoje venkova v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Webové stránky MAS Podlipansko, o.p.s.: https://podlipansko.cz/.